Intake op de praktijk

Tijdens de intake bespreken we wat de hulpvraag is. Het is belangrijk dat ouder/verzorger hierbij aanwezig is.

Intake aan huis

Bij kinderen tot 2 jaar is het vaak wenselijk om de behandeling thuis plaats te laten vinden. Hiervoor is vaak een verwijzing nodig.